Merit HR by Asseco to nowoczesny, procesowy, dostępny w modelu tradycyjnym oraz chmurowym system klasy HR. System oferujący bardzo bogaty zakres funkcjonalny, zarówno w zakresie kadr i płac, jak również tzw. „miękkiego HR’u”. System automatyzujący i usprawniający procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zmieniający szefa działu kadr i płac we wpływowego „HR Business Partnera”!

Wymierne korzyści

Merit HR by Asseco to system, który podniesie efektywność działania Twojej firmy!

Procesowy

łatwy we wdrożeniu (posiada ponad 100 predefiniowanych procesów HR)

Predefiniowane, wygodne w użyciu raporty

możliwość prowadzenia efektywnych analiz zarządczych przez menedżerów

Niezwykle bogaty funkcjonalnie

zarówno w obszarze „twardego”, jak i „miękkiego” HR’u

Prosty i wygodny w użyciu

posiada nowoczesny, ergonomiczny interfejs

Dostępny dla wszystkich pracowników organizacji

łatwiejsza komunikacja działu HR z pracownikami dzięki dostępowi do Portalu Pracowniczego (szybsza obsługa procesów kadrowych)

Dostępny w wersji „chmurowej”

możliwość zakupu i wdrożenia bez konieczności ponoszenia nakładów na infrastrukturę IT

Modeler procesów

Procesowy HR

Merit HR by Asseco to pierwszy polski w pełni procesowy system, kompleksowo wspomagający zarządzanie działem human resources.

Dzięki działaniu opartemu na procesach Merit HR by Asseco pozwala na skrócenie czasu wdrożenia systemu oraz usprawnienie procesu zarządzania zmianą. Program oferuje ponad 100 łatwych do modyfikacji procesów “HR`owych”, które z poziomu interfejsu aplikacji można włączać, modyfikować i dostosowywać do potrzeb organizacji.

Praktyczna strona procesowości, czyli jak można podnieść efektywność działu HR

“Analizując pojawiające się w sieci publikacje można śmiało powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojęcie procesowości ewidentnie zyskało na popularności, w niektórych kręgach biznesowych stało się wręcz modne. Coraz więcej osób pisze i dyskutuje na temat zastosowań procesowości, coraz więcej ekspertów zaleca procesowość jako skuteczne remedium na problemy zarządcze współczesnych organizacji.”

Renata Łukasik

Dyrektor działu ds. oprogramowania, pion Macrologic ERP. Ekspert do spraw oprogramowania i rozwiązań IT.

Praktyczna strona procesowości, czyli jak można podnieść efektywność działu HR

“Analizując pojawiające się w sieci publikacje można śmiało powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojęcie procesowości ewidentnie zyskało na popularności, w niektórych kręgach biznesowych stało się wręcz modne. Coraz więcej osób pisze i dyskutuje na temat zastosowań procesowości, coraz więcej ekspertów zaleca procesowość jako skuteczne remedium na problemy zarządcze współczesnych organizacji.”

Renata Łukasik

Dyrektor działu ds. oprogramowania, pion Macrologic ERP. Ekspert do spraw oprogramowania i rozwiązań IT.

Analizy HR

Wygodne analizy zarządcze

System Merit HR by Asseco to rozwiązanie, które rewolucyjnie zmienia sposób działania menedżera HR.

W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku aplikacji nie tylko umożliwia ewidencję danych oraz ich poprawne (zgodne z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa) przeliczanie, ale co warte podkreślenia dostarcza kadrze zarządzającej, wygodnych w użyciu, narzędzi analitycznych.

Oferta Merit HR

Szeroki zakres funkcjonalny

System Merit HR by Asseco posiada bardzo rozbudowany zakres funkcjonalny, pokrywający praktycznie całość wymagań nowoczesnej firmy w zakresie procesów kadrowo-płacowych, jak również „twardego i miękkiego HR’u”. System wspomaga menedżerów HR w zarządzaniu między innymi takimi obszarami jak: rekrutacja, adaptacja pracownika, planowanie i rejestracja czasu pracy, plany i wnioski urlopowe, rejestracja zdarzeń kadrowych, naliczenia płac i potrąceń, oceny okresowe, szkolenia związane z rozwojem, zamknięcie akt pracownika.

Kadry

Wszystkie dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o rodzinie, zasady wynagradzania oraz dane podatkowe zebrane w jednym miejscu.

Płace

Naliczanie nawet kilku list płac z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia w tym dodatków czy potrąceń. Wysyłanie elektronicznych deklaracje do ZUS, US, PFRON, GUS.

Serwis pracowniczy

Bezpieczny i szybki dostęp do informacji dedykowanych pracownikowi i przełożonemu, zarówno z poziomu rozwiązania informatycznego, jak i przeglądarki www

Grafikowanie czasu pracy

Kierownicy i menadżerowie otrzymują rozwiązanie, które pozwala im na zarządzanie czasem pracy podwładnych, dzięki czemu wpierają dział  human resources w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy (RCP)

Szkolenia

Zbieraj potrzeby, planuj i przeprowadzaj szkolenia pracownicze, zarówno od pracowników, jak i przełożonych za pośrednictwem portalu pracowniczego.

Ocena Pracownicza

Zbadaj rozwój kompetencji swoich pracowników i uwzględniaj je w podejmowanych działaniach rozwojowych.
Intuicyjna i przejrzysta praca

Wygodny w użyciu

Merit HR by Asseco to system posiadający nowoczesny, wygodny w użyciu, przyjazny dla użytkowników interfejs. Zaprojektowany w oparciu o najnowsze wytyczne w zakresie user experience.

W systemie każdy z użytkowników dysponuje dostępem do spersonalizowanego pulpitu, prezentującego wybrane, najważniejsze dla danego pracownika informacje (w tym także zadania do wykonania, stan ich realizacji, statusy, alerty, powiadomienia).

Jedna aplikacja

Użytkownicy korzystają z poszczególnych funkcjonalności systemu za pomocą jednej aplikacji dostępowej, zamiast zestawu modułów

Zarządzanie rolami i uprawnieniami

Dzięki temu użytkownik ma dostęp tylko do wybranych funkcji programu zgodnie ze swoją rolą

Analizy zarządcze

Graficzny moduł dla kadry zarządzającej, dzięki któremu na bieżąco monitorujesz procesy w firmie)

Dokumentacja

Zbiór praktycznych instrukcji „krok po kroku” opisujących jak poprawnie posługiwać się poszczególnymi funkcjonalnościami systemu

Portal pracowniczy

Dostępny dla wszystkich pracowników firmy

System Merit HR by Asseco jest wyposażony w nowoczesne narzędzie (portal pracowniczy), które pozwala pracownikom firmy na samodzielny dostęp do ich danych kadrowo-płacowych, zaewidencjonowanych w systemie.

Najważniejszą funkcją portalu jest odciążenie zespołu HR firmy oraz umożliwienie samoobsługi pracowniczej (tym samym skrócenie czasu potrzebnego do tej pory na indywidualny kontakt z przedstawicielami działu kadr). Uruchomienie wewnątrzfirmowego portalu pracowniczego daje możliwość skierowania większych sił działu HR na działania wnoszące wartość dodaną dla firmy.

Cloud Computing

Dostępny także w wersji chmurowej

System klasy HR nie musi być skomplikowanym i trudnym w obsłudze narzędziem, które wymaga ciągłego wsparcia wyspecjalizowanej kadry IT.

Celem menedżerów HR jest przecież skuteczne zarządzanie kadrami i realizacja strategii personalnej organizacji, a nie zajmowanie się utrzymaniem i serwisem wykorzystywanego systemu.

Chmurowy model pracy z systemem HR daje dyrektorom personalnym możliwość pełnego skoncentrowania się wyłącznie na biznesowym aspekcie zastosowania systemu informatycznego w celu usprawnienia procesów, którymi zarządzają.

Referencje

Klienci o rozwiązaniach
klasy HR marki Macrologic

“Z Serwisu Pracowniczego w firmie korzysta blisko 650 pracowników i jest to dla nas duża zmiana jakościowa. To usprawnienie nie tylko dla pracowników, którzy mają szybki i wygodny dostęp do swoich danych kadrowo-płacowych, ale także dla przełożonych, gdyż mogą oni efektywniej zarządzać planami i wnioskami urlopowymi. 

Małgorzata Święcicka,
Dyrektor ds. Personalnych

„System miał być intuicyjny, przejrzysty i łatwy w użytkowaniu, tak aby czas szkolenia ograniczyć do minimum. Nowy dział nie odczuwał jeszcze wielu potrzeb – te dopiero powstawały – dlatego też oczekiwano, że wdrożone rozwiązanie będzie elastyczne i będzie je można dostosowywać do pojawiających się potrzeb”.

Magdalena Litwińczuk-Dukała,
Kierownik Działu Kadr i Płac

“Wykorzystując rozwiązania firmy Macrologic, mamy szybki i łatwy dostęp do bieżących informacji we wszystkich naszych aptekach. Wcześniej grafiki oraz wykonania były przesyłane w formie papierowej. Usprawniliśmy proces planowania i rejestracji godzin, a w efekcie skróciliśmy czas rozliczania poszczególnych okresów rozliczeniowych”

Radosław Wesołowski,
Prezes Zarządu.

System Merit HR by Asseco to najnowszy produkt marki Macrologic, jednego z liderów polskiego rynku systemów klasy HR. System Merit HR by Asseco powstał jako wynik prawie trzydziestu lat praktycznych doświadczeń marki Macrologic. Jest efektem kilku tysięcy zakończonych sukcesem wdrożeń, wynikiem doświadczeń zebranych od kilkunastu tysięcy użytkowników rozwiązań HR dostarczonych przez Macrologic.

Ponad

wdrożeń systemów HR

Formularz kontaktowy

Napisz do nas!

Jeśli chcesz poznać osobiście funkcjonalności systemu Merit HR by Asseco i przekonać się, jakie korzyści nasze rozwiązanie przyniesie Państwa firmie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Odpowiemy na Państwa kontakt najszybciej, jak to będzie możliwe.W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz tutaj (Klauzula informacyjna).

Szybki kontakt

ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

doradca@assecobs.pl
+48 227 028 978

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
 

Copyright © Asseco Business Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.