RODO

Klauzula Informacyjna

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wymaganiami, jakie stawiają przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że – po wysłaniu do nas formularza internetowego – udostępniasz nam swoje dane osobowe.

Administratorem tych danych od chwili ich otrzymania stajemy się my, tj. Asseco Business Solutions SA, Lublin, ul.  Konrada Wallenroda 4C, (KRS 28257).

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

  • kontaktowania się z Tobą w ramach wykonywania umów, których nie jesteś stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Twoje dane osobowe,
  • prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody – przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia lub informacje o naszych produktach i usługach),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług w tym obsługę reklamacji,

    tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, przy czym dane takie zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

lub

  • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,

lub

  • wykonania umowy, której stroną jesteś lub możesz być, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Twoją rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Ciebie, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy. Niepodanie Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Tobą umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Twoich danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów (np. nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji handlowych o naszych produktach).

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane naszym zaufanym partnerom biznesowym.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem jak wyżej oraz mejlowo pod adresem odo@assecobs.pl.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas!

Jeśli chcesz poznać osobiście funkcjonalności systemu Merit HR by Asseco i przekonać się, jakie korzyści nasze rozwiązanie przyniesie Państwa firmie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Odpowiemy na Państwa kontakt najszybciej, jak to będzie możliwe.















W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz tutaj (Klauzula informacyjna).

Szybki kontakt

ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

doradca@assecobs.pl
+48 227 028 978

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
 

Copyright © Asseco Business Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.